Innehåller de småfjärilar som är enfärgat grå eller bruna utan någon direkt teckning. Sådana finns i ett stort antal familjer. (Under utveckling)

Enfärgat grå och brun

Antal delgrupper: 0
Antal taxa: 44
Detaljer

Tinagma ocnerostomellum
Tinagma ocnerostomellum
Blåeldsskäckmal
Tinagma anchusellum
Tinagma anchusellum
Oxtungeskäckmal
Bucculatrix nigricomella
Bucculatrix nigricomella
Prästkragskronmal
Euhyponomeutoides albithoracellus
Euhyponomeutoides albithoracellus
Mindre vinbärsbrunmal
Ocnerostoma piniariellum
Ocnerostoma piniariellum
Ljussprötad tallbarrsmal
Ocnerostoma friesei
Ocnerostoma friesei
Mörksprötad tallbarrsmal
Prays ruficeps
Prays ruficeps
Brun askmal
Argyresthia svenssoni
Argyresthia svenssoni
Nordlig knoppmal
Lampronia standfussiella
Lampronia standfussiella
Kanelrosknoppmal
Tischeria ekebladella
Tischeria ekebladella
Större ekluggmal
Tischeria dodonaea
Tischeria dodonaea
Mindre ekluggmal
Coptotriche heinemanni
Coptotriche heinemanni
Björnbärsluggmal
Batrachedra pinicolella
Batrachedra pinicolella
Tallsmalvingemal
Scrobipalpa murinella
Scrobipalpa murinella
Kattfotssmåstävmal
Psychoides verhuella
Psychoides verhuella
Svartbräkenmal
Hypatopa inunctella
Hypatopa inunctella
Alskogsförnamal
Phaulernis dentella
Phaulernis dentella
Svart kirskålsskärmmal
Epermenia profugella
Epermenia profugella
Bockrotsskärmmal
Denisia obscurella
Denisia obscurella
Grå barrskogspraktmal
Crassa unitella
Crassa unitella
Gulstjärtad brunpraktmal
Crassa tinctella
Crassa tinctella
Gråstjärtad brunpraktmal
Achroia grisella
Achroia grisella
Mindre vaxmott
Coleophora lutarea
Coleophora lutarea
Grå kapselsäckmal
Augasma aeratellum
Augasma aeratellum
Trampörtsmal