Två karakteristiska mätare med ljusgrå vingar med rostbrun och svart teckning. Cambrica har en art i ett annat släkte som är ganska lik.

Venusia
Älvmätare

Detaljer, 2 arter (av 2)
Fotoöversikt

Venusia blomeri
Almlundmätare


Vingbredd: 18-28 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Ulmus
Kännetecken: Omisskännelig. Ljusgrå framvingar med stor karakteristisk rostbrun fläck ut mot framhörnet. Bakom fläcken finns tunna vågiga linjer som fortsätter till bakkanten.

Venusia cambrica
Rönnmätare


Vingbredd: 24-30 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Betula, Sorbus aucuparia, Vaccinium
Kännetecken: Vitt mittfält som begränsas av två svarta tvärlinjer. Den yttre av dessa har karakteristiska spetsar utåt mitt på vingen. Utanför och innanför mittfältet finns flera diffusa rostfärgade tvärlinjer.