Brunsvarta framvingar med rikligt med silvergrå teckning i from av 4-5 oregelbundna tvärlinjer.

Retinia resinella
Hartsgallvecklare

Detaljer med 1 liknade arter
Fotoöversikt

Retinia resinella
Hartsgallvecklare


Vingbredd: 15-22 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Pinus sylvestris
Kännetecken: Brunsvarta framvingar med rikligt med silvergrå teckning i from av 4-5 oregelbundna tvärlinjer.

Retinia perangustana
Lärkkottsvecklare


Vingbredd: 10-14 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Larix decidua
Kännetecken: Gråsvarta framvingar med en hel del bruna fjäll i yttre delen av vingen. Stort antal av fjällen har vita spetsar vilket ger den ett vitprickigt utseende. Koncentration av vitspetsade fjäll skapar diffust ljust tvärband mitt på vingen.