Två arter med relativt smala framvingar och vita bakvingar. Ingen av arterna är bofast i Sverige utan migrant respektive införd med trädgårdsväxter.

Prodeniini
Lövflyn

Detaljer, 2 arter (av 2)
Fotoöversikt

Spodoptera exigua
Smalvingat lövfly


Vingbredd: 26-32 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Persicaria, Rumex, Senecio, Taraxacum
Kännetecken: Smala gråbruna framvingar. Ovalen är i regel åtminstone delvis orange och även njurfläcken har ofta orange fjäll. Bakvingarna vita. Vilar med vingarna svepta runt kroppen. Enbart migrant i Sverige.

Spodoptera littoralis
Mindre bomullsfly


Vingbredd: 35-40 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Bruna ganska smala framvingar. Ljust snett stråk bakom ovalen och ljusa ribbor centralt. Brun tvärlinje längst ut på vingen och innanför denna svarta pilstreck och ett diffust grått tvärband. Vita bakvingar. Införd art, ev. 1 migrant.