Omisskännelig. Välkamouflerad med sin imitation av avbruten kvist.

Phalera
Tandspinnare

Detaljer, 1 arter (av 1)
Fotoöversikt

Phalera bucephala
Oxhuvudspinnare


Vingbredd: 42-68 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Alnus, Betula, Corylus, Fagus, Populus, Prunus, Quercus, Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus
Kännetecken: Omisskännelig. Välkamouflerad med sin imitation av avbruten kvist.