En art med orangebruna framvingar med två vinklade vita tvärband med svart kant utåt. Utanför dessa två par av vita kantfläckar där det inre ibland bildar tvärband. Kort vinklat rotstreck. Skiljer sig från liknande arter i släktet Phyllonorycter på att tvärbanden har svart kant utåt istället för inåt. Larven lever i en mina på ovansidan av hästkastanj och vid angrepp kan stora delar av trädet se brunt ut. Arten har expanderat snabbt norrut i Sverige sedan den först observerades 2003.

Cameraria
Guldmalar

Detaljer, 1 arter (av 1)
Fotoöversikt

Cameraria ohridella
Kastanjemal


Vingbredd: 6-8 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Aesculus hippocastanum
Kännetecken: Orangebruna framvingar med två vinklade vita tvärband med svart kant utåt. Utanför dessa två par av vita kantfläckar där det inre ibland bildar tvärband. Kort vinklat rotstreck.