Två arter med extremt långsmala framvingar och uppåtriktade ganska långa antenner. Båda arterna är enkla att identifiera när man väl hittat rätt familj. Vilar med frambenen bakåtriktade. Larverna relativt smala och lever som minerare.

Batrachedra
Smalvingemalar

Detaljer, 2 arter (av 2)
Fotoöversikt

Batrachedra praeangusta
Aspsmalvingemal


Vingbredd: 14-15 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Populus, Salix
Kännetecken: Mycket smala framvingar melerade i grått och vitt. Brett längsgående svart streck i inre halvan och smalare längre fram i yttre halvan. Båda brutna av gulvit fläck och med gulvit fläck vid yttre änden. Huvud och mellankropp som framvingarna.

Batrachedra pinicolella
Tallsmalvingemal


Vingbredd: 10-13 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Abies alba, Picea abies, Pinus sylvestris
Kännetecken: Gula mycket långsmala framvingar med varierande mängd bruna fjäll koncentrerade till framkanten och yttre delen av framvingen. Bildar ofta en liten brun fläck 3/4 ut mitt på vingen.