Två mycket lika arter. Dagaktiva på våren, flyger ofta i trädtopparna men kommer till marken för att dricka. Framvingar bruna eller grå med varierande teckning i regel i form av två vita tvärband med svart oval mellan. Bakvingar gulorange och svarta. Kan påminna lite om nattflyn om de vilar med vingarna ihop.

Archiearis
Flickfjärilar

Detaljer, 2 arter (av 2)
Fotoöversikt

Archiearis parthenias
Brun flickfjäril


Vingbredd: 30-40 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Betula pendula, Betula pubescens, Sorbus aucuparia
Kännetecken: Dagaktiv. Hanen sågtandade antenner. Framvingar bruna med varierande teckning i form av två vita tvärband med svart oval mellan. Bakvingar gulorange och svarta och på baksidan är det svarta ytterkantsbandet avbrutet.

Archiearis notha
Grå flickfjäril


Vingbredd: 27-35 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Betula, Populus tremula, Salix caprea
Kännetecken: Dagaktiv. Hanen kamformiga antenner. Framvingar gråbruna med varierande teckning i form av två vita tvärband med svart oval mellan. Bakvingar gulorange och svarta. På baksidan är det svarta ytterkantsbandet obrutet.