Vita framvingar med svart eller brunaktig pudring. Stort svart dolkmärke från bakhörnet och ett mindre på tvärlinjen utanför. Brunsvart streck längs sidan av mellankroppen som fortsätter utåt och delas upp.

Acronicta tridens
Treuddsaftonfly

Detaljer med 2 liknade arter
Fotoöversikt

Acronicta tridens
Treuddsaftonfly


Vingbredd: 34-45 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Alnus, Betula, Crataegus, Malus, Prunus, Quercus, Salix, Sorbus, Tilia
Kännetecken: Vita framvingar med svart eller brunaktig pudring. Stort svart dolkmärke från bakhörnet och ett mindre på tvärlinjen utanför. Brunsvart streck längs sidan av mellankroppen som fortsätter utåt och delas upp.

Acronicta psi
Psiaftonfly


Vingbredd: 30-43 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Alnus, Betula, Corylus, Crataegus, Malus, Populus, Prunus spinosa, Quercus, Rosa, Salix, Sorbus, Ulmus
Kännetecken: Vita framvingar med svart eller brunaktig pudring. Stort svart dolkmärke från bakhörnet och ett mindre på tvärlinjen utanför. Brunsvart streck längs sidan av mellankroppen som fortsätter utåt och delas upp.

Acronicta cuspis
Spjutaftonfly


Vingbredd: 37-42 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Alnus, Betula, Sorbus aucuparia
Kännetecken: Vita framvingar med svart eller brun pudring. Svart dolkmärke från bakhörnet och ett mindre på tvärlinjen utanför. Svart streck längs sidan av mellankroppen som fortsätter utåt och delas upp. Svart streck mitt på basen av mellankroppen.