Visar detaljer för alla arter med angiven värdväxt. Observera att listan av arter inte kan betraktas som komplett.

Agrostis gigantea
Storven

Antal arter: 1
Fotoöversikt
Kännetecken: Svarta framvingar med vit bas, brett vitt tvärband 2/5 ut och vinklat brett vitt tvärband 4/5 ut. Grått huvud med vitt ansikte. Bakre delen av vingtäckarna vit. Vingfransarna mörkgrå utan delningslinje.