Arter med Triglochin palustre (Kärrsälting) som värdväxt

Antal arter i listan: 2
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Scrobipalpa stangeiSältingssmåstävmal125900
Gynnidomorpha vectisanaSältingblomvecklare143700