Arter med Stellaria graminea (Grässtjärnblomma) som värdväxt

Antal arter i listan: 5
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Coleophora chalcogrammellaSilverstreckad säckmal95100
Coleophora striatipennellaStrimmig stjärnblomssäckmal101300
Caryocolum junctellumVinterarvmal128700
Caryocolum cassellumLundstjärnblomsmal128800
Caryocolum petrophilumKlipparvmal128900