Arter med Salicornia europaea (Glasört) som värdväxt

Antal arter i listan: 3
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Coleophora atriplicisKustmållesäckmal99500
Scrobipalpa salicorniaeGlasörtssmåstävmal126000
Scrobipalpa nitentellaSaltmållesmåstävmal126200