Arter med Rumex crispus (Krusskräppa) som värdväxt

Antal arter i listan: 4
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Monochroa tenebrellaVitsprötad dystermal113100
Monochroa palustrellaHästskräppedystermal114000
Teleiopsis diffinisSyrabladmal119100
Scrobipalpa clintoniKustsmåstävmal125700