Arter med Pinus contorta (Contortatall) som värdväxt

Antal arter i listan: 3
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Cedestis gysseleniellaStörre tallbarrsmal52100
Syndemis musculanaGrå lövträdsbredvecklare160100
Rhyacionia logaeaHårsprötad tallvecklare184300