Arter med Lychnis viscaria (Tjärblomster) som värdväxt

Antal arter i listan: 5
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Coleophora albellaSvartvit säckmal89700
Coleophora graminicolellaTjärblomstersäckmal102400
Caryocolum vicinellumSmällglimsmal127400
Caryocolum amaurellumTjärblomstermal127500
Perizoma hydrataGlimfältmätare308000