Arter med Larix decidua (Lärk) som värdväxt

Antal arter i listan: 11
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Argyresthia laevigatellaLärkskottmal53400
Coleophora laricellaSydlig lärksäckmal97200
Spilonota laricanaLärkknoppvecklare174200
Zeiraphera griseanaLärkträdsvecklare177700
Retinia perangustanaLärkkottsvecklare183500
Sphinx pinastriTallsvärmare245300
Macaria signariaGranbågmätare273900
Hylaea fasciariaBarrskogsmätare285300
Eupithecia indigataTallmalmätare313100
Eupithecia lariciataLärkmalmätare314200
Eupithecia tantillariaGranmalmätare314300