Arter med Juniperus communis (En) som värdväxt

Antal arter i listan: 21
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Argyresthia praecocellaEnbärsmal53700
Argyresthia arceuthinaEnskottmal53800
Argyresthia trifasciataTrädgårdsmal53900
Argyresthia dilectellaVattrad enbarrsmal54000
Gelechia sabinellusLängsstreckad enbuskstävmal119900
Dichomeris juniperellaGrå ennålmal133200
Dichomeris marginellaVitkantad ennålmal133300
Aethes rutilanaEnblomvecklare145400
Ditula angustioranaIdegransbredvecklare156300
Epinotia tedellaGranbarrvecklare177200
Cydia duplicanaEnbarksvecklare188800
Macaria liturataTallbågmätare274000
Peribatodes secundariaGranlavmätare281000
Bupalus piniariaTallmätare284100
Thera obeliscataViolettgrå fältmätare302100
Thera variataBarrfältmätare302200
Thera cognataGråbrun fältmätare302400
Thera juniperataEnfältmätare302500
Eupithecia intricataGrå enmalmätare311300
Eupithecia pusillataStreckad enmalmätare314000
Eupithecia lanceataLansettvingad malmätare314100