Arter med Centaurea nigra (Svartklint) som värdväxt

Antal arter i listan: 10
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Agonopterix kaekeritzianaKlintplattmal67200
Coleophora paripennellaKlintgrönglanssäckmal102700
Metzneria metzneriellaTrepunktskorgmal111600
Agapeta zoeganaKlintgulvecklare144300
Aethes smeathmannianaFältblomvecklare145500
Endothenia oblonganaKlintrotvecklare163400
Pelochrista caecimaculanaRödklintsrotvecklare178200
Eucosma canaTistelfrövecklare178900
Epiblema cirsianaMindre tistelstjälkvecklare181500
Paratalanta hyalinalisSidengult ängsmott237300