Arter med Centaurea jacea (Rödklint) som värdväxt

Antal arter i listan: 14
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Agonopterix kaekeritzianaKlintplattmal67200
Agonopterix subpropinquellaStörre tistelplattmal68900
Agonopterix pallorellaRödklintsplattmal69200
Coleophora brevipalpellaStörre klintsäckmal96200
Coleophora conspicuellaKilstreckad klintsäckmal96500
Coleophora paripennellaKlintgrönglanssäckmal102700
Metzneria metzneriellaTrepunktskorgmal111600
Agapeta zoeganaKlintgulvecklare144300
Cochylis posteranaVit korgblomvecklare147900
Pelochrista caecimaculanaRödklintsrotvecklare178200
Eucosma obumbratanaFettistelfrövecklare178700
Eucosma hohenwartianaRödklintsfrövecklare179000
Malacosoma castrenseÄngsringspinnare240700
Heliothis viriplacaKardväddsknölfly343620