Arter med Astragalus glycyphyllos (Sötvedel) som värdväxt

Antal arter i listan: 6
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Coleophora discordellaKäringtandssäckmal95000
Coleophora gallipennellaStörre sötvedelssäckmal96300
Cydia pallifrontanaSötvedelsvecklare187300
Plebejus argyrognomonKronärtsblåvinge257300
Scotopteryx chenopodiataVickerbackmätare294500
Actinotia polyodonTandat johannesörtsfly349920