Arter med Asperula (Färgmåror) som värdväxt

Antal arter i listan: 1
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Lampropteryx otregiataSkogskärrsfältmätare299300