Arter med Artemisia vulgaris (Gråbo) som värdväxt

Antal arter i listan: 40
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Leucospilapteryx omissellaGråbostyltmal41000
Exaeretia allisellaSnedstreckad gråboplattmal66100
Agonopterix multiplicellaRyssplattmal69310
Depressaria leucocephalaLjusryggad gråboplattmal70600
Depressaria silesiacaNordlig röllikaplattmal71100
Coleophora trochilellaGullinjerad gullrissäckmal101000
Isophrictis striatellaRenfanekorgmal110900
Scrobipalpa proclivellaMalörtssmåstävmal125300
Celypha rufanaBrun grundvecklare167800
Thiodia citranaCitronvecklare173400
Eucosma lacteanaMjölkfrövecklare179600
Eucosma metznerianaStörre malörtsskottvecklare179800
Epiblema foenellaGråbostjälkvecklare181600
Dichrorampha simplicianaGråborotvecklare194000
Hellinsia lienigianaGråbofjädermott203900
Phycitodes binaevellaStorpunktskorgmott217900
Udea lutealisBlekgult ängsmott231800
Loxostege sticticalisBetmott233000
Pyrausta aerealisSandfältsljusmott234300
Ostrinia nubilalisMajsmott236300
Malacosoma castrenseÄngsringspinnare240700
Scopula immorataGråbandad lövmätare290700
Scopula marginepunctataGulgrå lövmätare291300
Pelurga comitataMållmätare299000
Eupithecia absinthiataAbsintmalmätare311600
Eupithecia goossensiataSpenslig malmätare311700
Eupithecia icterataRöllikamalmätare312300
Eupithecia succenturiataGråbomalmätare312400
Eupithecia innotataMalörtsmalmätare313500
Cucullia fraudatrixGråbokapuschongfly339840
Cucullia absinthiiAbsintkapuschongfly339930
Cucullia argenteaSilverfläckat kapuschongfly340020
Cucullia artemisiaeMalörtskapuschongfly340110
Cucullia praecanaLjusgrått kapuschongfly340200
Cucullia tanacetiRenfanekapuschongfly340830
Amphipyra tragopoginisTreprickigt buskfly342540
Eucarta virgoJungfrufly344790
Orthosia gracilisGrått sälgfly367650
Polia bombycinaBrungrått lundfly369270
Naenia typicaGråribbat kvällsfly385650