Arter i taxat Lasiocampidae

Antal arter i listan: 14
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Poecilocampa populiPoppelspinnare239700
Trichiura crataegiHagtornsspinnare239900
Eriogaster lanestrisBjörkspinnare240300
Eriogaster arbusculaeDvärgbjörksspinnare240400
Malacosoma neustriumBuskringspinnare240600
Malacosoma castrenseÄngsringspinnare240700
Lasiocampa trifoliiKlöverspinnare240900
Lasiocampa quercusEkspinnare241000
Macrothylacia rubiGräsulv241200
Dendrolimus piniTallspinnare241400
Euthrix potatoriaGräselefant241600
Cosmotriche lobulinaBarrskogsspinnare241800
Phyllodesma ilicifoliumRödbrun bladspinnare242000
Gastropacha quercifoliaRostfärgad bladspinnare242200