Liknande arter för Epiblema scutulana (Större tistelstjälkvecklare)

Antal arter i listan: 5
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Epinotia trigonellaVitfläckig björkrullvecklare174800
Epiblema sticticanaHästhovsstjälkvecklare181300
Epiblema scutulanaStörre tistelstjälkvecklare181400
Epiblema cirsianaMindre tistelstjälkvecklare181500
Notocelia tetragonanaMörk rosenvecklare182400