Liknande arter för Cydia succedana (Käringtandsvecklare)

Antal arter i listan: 3
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Cydia succedanaKäringtandsvecklare188500
Cydia servillanaSälggallvecklare189900
Pammene fascianaEkollonsolvecklare191100