Liknande arter för Cydia gemmiferana (Backvialsvecklare)

Antal arter i listan: 4
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Cydia caecanaSkogsklövervecklare187500
Cydia gemmiferanaBackvialsvecklare187700
Cydia medicaginisLusernvecklare188600
Cydia microgrammanaPuktörnevecklare188700