Kännetecken: Rödbrun framvinge som är utdragen i en spets. Längs bakkanten är den mer grå och där finns 2-3 svarta fläckar med resta fjäll.

Ypsolopha
horridella

Slånhöstmal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 16-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Malus, Prunus spinosa

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Ypsolopha scabrella
Hagtornshöstmal