Xylena solidaginis Grått mantelfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Grå framvingar som rullas runt kroppen vid vila. Karakteristiskt är stor tydlig njurfläck och den ljusa tvärlinjen nära ytterkanten har ett par långa svarta spetsar som pekar inåt. Framhörnet utdragen i trubbig spets.
©
♀+♂
Vingbredd: 41-54 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna, Myrica gale, Prunus, Salix, Sorbus aucuparia, Vaccinium

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Xylena exsoleta
Större mantelfly