Kännetecken: Breda mörkbruna murriga framvingar. Smal njurfläck med svart kant och ljust centrum vilket också ovalen har. Vågiga svarta tvärlinjer med vit kant utåt från mellanfältet. Fåtal fynd i Härjedalen.

Xestia
atrata

Bredvingat skogsfly

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 35-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: