Kännetecken: Vita framvingar med gråa fält i form av centralt brett och oregelbundet tvärband, rotfält, band längs ytterkanten samt fläck långt ut vid framkanten. Tofsar med svarta och gulaktiga resta fjäll längs kanterna av gråa fälten.

Xerocnephasia
rigana

Större vitbandsvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 14-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anemone, Pulsatilla pratensis

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Eana penziana
Större gulfläcksgråvecklare