Kännetecken: Grönaktiga framvingar som bleks mot brungult. Mörkare mittfält som smalnar mot bakkanten och har taggiga svarta begränsningar med vit kant.

Victrix
umovii

Barrskogslavfly

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 28-31 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: