Kännetecken: Framvingen är gråbrun utan teckning. Huvud och krage orange till gråbruna. Ögonlock vita, ofta med några mörka fjäll. Hanen har en stor gul fläck på undersidan av framvingen nära basen.

Trifurcula
subnitidella

Ängsdvärgmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lotus corniculatus

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Trifurcula cryptella
Alvardvärgmal
Bohemannia pulverosella
Fjällig apeldvärgmal
Trifurcula eurema
Stranddvärgmal
Ectoedemia amani
Almbarksdvärgmal
Trifurcula immundella
Harrisdvärgmal