Kännetecken: Omisskännelig. Mörkgrå grundfärg med diagnostiskt karakteristiskt ljust fält mitt på vingen och grön pudring bl.a. på oval och njurfläck.

Trachea
atriplicis

Mållfly

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 35-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex, Chenopodium, Convolvulus, Lamium, Polygonum, Rumex, Urtica

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Spodoptera littoralis
Mindre bomullsfly