Kännetecken: Varierar mycket både i grundfärg och färgen på mörka mellanfältet. Mjuka begränsningar av mittfältet som smalnar av mot bakkanten men inte är avsnört. Diffus vit våglinje i ytterfältet.

Thera
obeliscata

Violettgrå fältmätare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 23-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juniperus communis, Picea abies, Pinus sylvestris

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Pennithera firmata
Brunbandad fältmätare
Thera variata
Barrfältmätare
Thera britannica
Ädelgransfältmätare
Thera cognata
Gråbrun fältmätare
Thera juniperata
Enfältmätare