Kännetecken: Gråsvarta framvingar med purpurton. Vitgult tvärband 2/3 ut som ofta är reducerat till 2 kantfläckar. Ibland liten vitgul fläck 2/5 ut. Antennerna mörka. Palperna ljusa med längsgående mörkt streck på tredje segmentet.

Syncopacma
suecicella

Ginstpalpmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 9-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Genista pilosa

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Syncopacma cinctella
Vitfläckspalpmal
Syncopacma wormiella
Mindre käringtandspalpmal
Syncopacma sangiella
Motfläckspalpmal