Kännetecken: Framvingen är i inre delen guldglänsande. Silvrigt tvärband 3/5 ut. Brunsvart utanför och längs inre kanten av tvärbandet. Huvud svart (hane) eller orangegult (hona), kragen svart eller brun och ögonlocken vita.

Stigmella
speciosa

Prydlig lönndvärgmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 4-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer pseudoplatanus

Liknande (19 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella regiella
Kungsdvärgmal
Stigmella hybnerella
Opaldvärgmal
Stigmella tityrella
Mörk bokdvärgmal
Stigmella poterii
Fingerörtsdvärgmal
Stigmella filipendulae
Brudbrödsdvärgmal
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal