Kännetecken: Framvingen saknar teckning och är svagt glänsande ljust gråbrun med mörkspetsade fjäll, speciellt i ytterdelen. Huvudet gulbrunt till mörkbrunt. Kragen vit. Ljusaste otecknade dvärgmalen.

Stigmella
magdalenae

Ljus rönndvärgmal

Alla foton ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 3-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Amelanchier, Cotoneaster, Malus sylvestris, Sorbus aucuparia

Liknande (20 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella incognitella
Brun apeldvärgmal
Stigmella perpygmaeella
Brun hagtornsdvärgmal
Stigmella ruficapitella
Korttofsdvärgmal
Stigmella atricapitella
Långtofsdvärgmal