Kännetecken: Framvingen saknar teckning och är svagt glänsande brungrå. Huvudet svart, brunt eller rostfärgat. Kragen gulvit eller grå.

Stigmella
tristis

Dvärgbjörksdvärgmal

Alla foton ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 4-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana

Liknande (19 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella magdalenae
Ljus rönndvärgmal
Stigmella nylandriella
Mörk rönndvärgmal
Stigmella benanderella
Krypvidedvärgmal
Stigmella tiliae
Linddvärgmal
Stigmella anomalella
Nypondvärgmal