Kännetecken: Framvingen är bronsglänsande i inre delen, mörkare utanför och längs innerkanten av det silvriga tvärbandet drygt halvvägs ut. Huvud gulorange, krage blekgul och ögonlocken gulvita.

Stigmella
continuella

Kärrdvärgmal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 4-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula pendula, Betula pubescens

Liknande (20 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella filipendulae
Brudbrödsdvärgmal
Stigmella hemargyrella
Brun bokdvärgmal
Stigmella prunetorum
Spiraldvärgmal
Stigmella aceris
Skogslönnsdvärgmal
Stigmella ulmivora
Skogsalmsdvärgmal
Stigmella crataegella
Pärldvärgmal