Kännetecken: Framvingen är bronsglänsande i inre delen, mörkare utanför och längs innerkanten av det silvriga tvärbandet drygt halvvägs ut. Huvud gulorange, krage blekgul och ögonlocken gulvita.

Stigmella
continuella

Kärrdvärgmal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 4-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula pendula, Betula pubescens

Liknande (20 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella glutinosae
Vitkragad aldvärgmal
Stigmella malella
Bandad apeldvärgmal
Stigmella centifoliella
Bandad rosendvärgmal
Stigmella regiella
Kungsdvärgmal
Stigmella lemniscella
Lundalmsdvärgmal
Stigmella poterii
Fingerörtsdvärgmal