Kännetecken: Variabel. Framvingen är gråbrun eller gröngrå. Ofta ljust tvärband långt ut eller motstående fläckar. Ibland större delen av framvingen ljus och ibland helt mörk. Oftast unik ljus rotfläck. Huvudet gråbrunt till svart. Kragen vit.

Stigmella
basiguttella

Rotfläcksdvärgmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus petraea, Quercus robur

Liknande (20 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella pyri
Större pärondvärgmal
Stigmella floslactella
Hasseldvärgmal
Stigmella incognitella
Brun apeldvärgmal
Stigmella svenssoni
Större ekdvärgmal
Stigmella samiatella
Brunhövdad ekdvärgmal