Kännetecken: Framvingen är glansigt brun i inre delen med guldfärgat tvärband 3/5 ut. Mörk med blå- eller purpurglans på båda sidor om tvärbandet. Unik silverfläck i vingspetsen. Huvud orangegult eller brunsvart, krage och ögonlocken gulvita.

Stigmella
auromarginella

Björnbärsdvärgmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 3-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus fruticosus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Stigmella alnetella
Svartkragad aldvärgmal