Kännetecken: Grå framvingar (mörkare i yttre delen) kluvna till 2/3 med längsgående rader av vita fläckar. Stor mörk fläck vid inskärningens bas. Bakvingar mörkgrå. Grå fransar på främre fliken.

Stenoptilia
veronicae

Strandveronikefjädermott

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 23-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Veronica longifolia

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Stenoptilia pterodactyla
Teveronikefjädermott
Stenoptil. bipunctidactyla
Ängsväddsfjädermott
Stenoptilia pelidnodactyla
Mandelblommefjädermott
Stenoptilia pneumonanthes
Klockgentianafjädermott
Stenoptilia islandica
Tuvbräckefjädermott
Stenoptilia zophodactyla
Arunfjädermott