Kännetecken: Omisskännelig. Vackert gröna framvingar med karakteristiskt centralt brunt tvärband. Brunt band också längs ytterkanten och ofta en liten brun fläck utanför det centrala bandet. Färgen bleknar ganska snabbt.

Staurophora
celsia

Grönt rotfly

Alla foton ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 35-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calamagrostis, Nardus