Kännetecken: Omisskännelig. Framvingarna långsmala, benvita med svarta streck mellan vingribborna. Bakkroppen gul och svartrandig. Dagaktiv.

Spiris
striata

Streckhedspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 25-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Calluna vulgaris, Festuca, Hieracium, Plantago, Salvia pratensis