Kännetecken: Variabel. Vitaktiga framvingar med brunsvart inre tredjedel. I ytterdelen finns triangulär svart fläck vid bakkanten och i främre delen brun fläck med svarta längsgående streck och silvergrå kanter. Ibland mörk vattring i det ljusa.

Spilonota
ocellana

Lövträdsknoppvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 12-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Myrica gale

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Spilonota laricana
Lärkknoppvecklare
Gypsonoma dealbana
Hagtornsbladvecklare
Gypsonoma sociana
Aspskottvecklare
Gypsonoma aceriana
Poppelskottvecklare