Kännetecken: Gulvita framvingar med varierande mängd mörkbrun pudring längs ribborna. Ofta koncentrerad mörk teckning centralt på vingen.

Sitochroa
palealis

Morotsmott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 26-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Daucus carota, Heracleum sphondylium, Laserpitium, Pastinaca, Peucedanum oreoselinum, Peucedanum palustre, Silaum

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Siona lineata
Svartribbad vitvingemätare