Kännetecken: Kastanjebruna framvingar med varierande mängd vit pudring främst som ett brett tvärband strax innanför mitten och ett i ytterfältet. Ett par korta svarta streck i yttre halvan i längsgående svarta och vita stråk

Selagia
spadicella

Kastanjebrunt glansmott

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 23-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Teucrium

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Phycita roborella
Gråbrunt ekbladsmott