Kännetecken: Framvingen ljusgrå från gråsvarta fjäll med ljus bas och spets. 2 centrala svarta fläckar 1/3 och 1/2 ut och en innanför och bakom dessa. Ibland gulorange pudring i inre delen. Huvud gulvitt med mörkare nacke.

Scrobipalpula
tussilaginis

Hästhovssmåstävmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Tussilago farfara

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Scrobipalpula diffluella
Binkesmåstävmal
Scrobipalpa obsoletella
Ljusgrå småstävmal
Scrobipalpula psilella
Ljuskantad småstävmal